Jaarverslag

Het eerste jaarverslag van New Energy Coalition is verschenen.

Na het samengaan van de drie partijen was 2018 het eerste jaar waarover geïntegreerd verslag kon worden gemaakt. In dat jaar is een stevig fundament gelegd – organisatorisch en programmatisch – voor de toekomst van New Energy Coalition. Dat fundament is gestoeld op een rijk portfolio aan projecten, initiatieven, activiteiten en evenementen die we samen met onze partners initiëren en uitvoeren.

Talen: