Het meest duurzame gebouw in het land

Het kantoor van New Energy Coalition is gevestigd in het Energy Academy Europe Building: het duurzaamste onderwijsgebouw van Nederland. Het is een nieuw topinstituut waarin bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap gezamenlijk werken aan onderzoek en innovatie op energiegebied. Om de extreem duurzame energie-uitgangspunten te kunnen realiseren heeft het een bijzondere bouwvorm met groot zonnepanelendak gekregen. 

Natuurlijk en functioneel ontwerp

Het nieuwe gebouw is een plek waar ontmoeting en kennisuitwisseling centraal staat, dat innovatie en energie uitstraalt en tegelijkertijd natuurlijk aanvoelt. Het unieke ontwerp toont aan hoe een gebouw optimaal gebruik kan maken van natuurelementen aarde, water, lucht en zonlicht als primaire energiebron. Het schuin oplopende dak met zonnepanelen wordt optimaal ingezet voor de opvang van zonne-energie. De panelen leveren niet alleen veel energie op, maar bieden tegelijkertijd alle ruimte voor maximale daglichttoetreding. Het gebouw krijgt met deze buitenkant een opvallend uiterlijk dat direct duidelijk maakt dat in dit gebouw op vernieuwende wijze met energie wordt omgegaan.

Het gebouw bestaat grofweg uit twee bouwdelen. Aan de noordzijde zijn de onderzoeksruimtes met laboratoria en aanverwante werkruimtes en aan de zuidkant bevinden zich werklandschappen, een wintertuin en onderwijsruimten. Daartussen komen alle werelden samen in een groot ‘energieplein’, het levendige hart van het gebouw.

Slim gebruik maken van de natuur

Voor dit gebouw is gekozen voor een low-tech benadering van het energievraagstuk. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van wat in ruime mate voorhanden is: de elementen aarde, water, lucht en zonlicht. Een 200 meter lang luchtkanaal onder het gebouw wordt de aarde gebruikt voor koeling of juist opwarming van lucht en water; regenwater wordt gebruikt als spoelwater voor de toiletten; de ventilatie is natuurlijk en wordt aangejaagd door een ‘zonneschoorsteen’ in de nok van het dak; tot slot wordt zonlicht optimaal gebruikt voor verlichting en voor het opwekken van energie. Als de natuurlijke bronnen tijdelijk niet voldoen, zijn back-upinstallaties voorzien voor verwarming, ventilatie en verlichting. Door de innovatieve omgang met duurzame energiebronnen wordt op lange termijn eveneens flink bespaard op de exploitatielasten.

Uitzonderlijk duurzaam

Met het BREEAM-niveau Outstanding zijn extreem hoge eisen gesteld aan de duurzaamheid van de nieuwbouw. Het gebouw moet dan ook inspireren tot vooruitdenken in energie. De lat ligt zelfs zo hoog dat er in Nederland geen gelijk onderwijsgebouw te vinden is. Het heeft een voorbeeldfunctie voor toekomende nieuwbouwprojecten over de hele wereld. Om deze ambitie te bereiken is een team van experts samengesteld bestaande uit Broekbakema, pvanb architecten, ICS Adviseurs, Arup, Ingenieursbureau Wassenaar en DGMR.

Kalender
Kalender
Datum
Omschrijving
Locatie
nov 19, 2018
Delft, Nederland
nov 20, 2018
Groningen, The Netherlands
nov 26, 2018
Den Haag, Nederland
Meer activiteiten