Onze bijdrage aan de energietransitie

Onze missie is om op nationaal en internationaal niveau een wezenlijke bijdrage te leveren aan de energietransitie. De bijdragen die wij leveren aan de energietransitie (lees: systeemtransformatie), zijn gebaseerd op doorbraken die noodzakelijk zijn om nieuwe wegen in te slaan. Immers, als alles bij het oude blijft, verandert er niets.

New Energy Coalition wil bijdragen aan ten minste vier noodzakelijke doorbraken om de energietransitie te versnellen:

     1. Wetenschappelijke doorbraken

  Ontwikkeling van nieuwe kennis voor zowel de duurzame opwekking, opslag en distributie van energie als de toepassing ervan in processen en producten. Hiervoor doen wij wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Ook zorgen wij voor diverse faciliteiten om de ontwikkeling van nieuwe kennis mogelijk te maken.

         1. Doorbraken in industriële toepassingen, processen en producten

   Tractie ontstaat als bedrijven op grote schaal nieuwe oplossingen gaan toepassen, waardoor de kostprijs van duurzame energie(-toepassingen) concurrerend wordt. Een aantal thema’s zien wij als nieuwe oplossingen: Systeemintegratie, Noordzee, Waterstof, LNG (Liquefied Natural Gas), Groengas en Intelligente energiesystemen. Om deze thema’s in de praktijk te testen en uiteindelijk naar de markt te brengen, maken wij gebruik van (Europese) programma’s.

             1. Doorbraken in het denken en handelen van mensen

    Er moet een nieuwe generatie (jonge) mensen worden opgeleid die de energiesysteemtransitie integraal begrijpt (T-shaped professionals). Daarom werken wij samen met Energy College (samenwerkende mbo-instellingen), Hanzehogeschool Groningen en Rijksuniversiteit Groningen. Ons credo hierbij is: van MBO tot MBA.

                 1. Doorbraken in de manier van innoveren

     Een systeemtransformatie vereist samenwerking tussen kennisinstellingen, industrie en overheid. Wij hebben ervaring in al deze disciplines. In de (commerciële) markt werken wij samen met start-ups, het mkb en de grote(re) bedrijven. Open innovatie is voor ons daarbij een must.

     Onze missie is economisch en maatschappelijk relevant voor de partners van New Energy Coalition. Onze medewerkers, de studenten en professionals worden daarbij gemotiveerd door de mogelijkheid om een wezenlijke bijdrage te leveren aan een duurzamere en mooiere wereld voor toekomstige generaties.

     Kalender
     Kalender
     Datum
     Omschrijving
     Locatie
     sep 19, 2019
     Groningen, Nederland
     okt 3, 2019
     Haren, Groningen
     okt 3, 2019
     Energy Academy ​Europe, Groningen
     Meer activiteiten