New Energy Coalition organisatie & partners

Onze coalitiepartners zijn bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en overheden die samen met ons projecten uitvoeren of op een andere wijze deel uitmaken van ons netwerk. Onze organisatie is een voortdurend groeiende coalitie met een staande uitnodiging aan partijen die onze missie en visie onderschrijven, om zich aan te sluiten.

 

Organisatie
Raad van Toezicht 
Max van den Berg (voorzitter) . Henk Pijlman . Ulco Vermeulen . Joop Volkers .
Jouke de Vries

Directie 
Gertjan Lankhorst (Algemeen Directeur) . Harold Veldkamp (Operationeel Directeur). Owen Huisman (Financieel Directeur)

Stichtingsraad
De stichtingsraad is samengesteld uit de strategische partners en bepaalt mede het meerjaren-werkprogramma van de organisatie. 
De raad bestaat uit vertegenwoordigers van Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool Groningen, NAM, EBN, Gasunie en GasTerra.

Strategisch Coalitieberaad
Het Coalitieberaad bestaat uit de bestuurders en experts van coalitiepartners aangevuld met externe specialisten/partijen/relaties; het Coalitieberaad geeft strategisch advies.

International Advisory Board
De Advisory Board adviseert over onze inhoudelijke koers, gespiegeld aan internationale ontwikkelingen in de energiesector. De IAB wordt gevormd door Joan Macnaughton, Nawal Al-Hosany, Doug Arent, Hans-Peter Beck, Tareq Emtairah, Ken Koyama, Tatiana Mitrova, Pradeep Monga, Petter Nore, Malcolm Wilson.

Uitvoeringsorganisatie
De organisatie van New Energy Coalition wordt gevormd door een team van circa 45 fte (circa 54 medewerkers).

Partnership
New Energy Coalition is een publiek-privaat partnership met een open karakter. Wij zoeken aansluiting met partijen die onze missie ondersteunen:

  • Kennispartners (o.a. universiteiten en hogescholen, instituten)
  • Bedrijven in de energiesector (o.a. energieleveranciers, netwerkbedrijven)
  • Bedrijven buiten of grenzend aan de energiesector (o.a. chemie, ICT)
  • Overheden (lokaal, regionaal, nationaal en internationaal)
  • Maatschappelijke organisaties (o.a. natuur- en milieuorganisaties)
  • Netwerken binnen en buiten de energiesector: regionaal, nationaal en internationaal

Partners
De rol van onze partners is divers. Zij kunnen actief deelnemen in diverse programma’s, projecten en activiteiten die we veelal samen opzetten en uitvoeren.

Partners kunnen ook meepraten en meebeslissen over de koers van de coalitie. Met de volgende partners hebben wij daarover meerjarige afspraken:

Kalender
Kalender
Datum
Omschrijving
Locatie
sep 19, 2019
Groningen, Nederland
okt 3, 2019
Haren, Groningen
okt 3, 2019
Energy Academy ​Europe, Groningen
Meer activiteiten