Onze visie op de energietransitie

Energietransitie is meer dan het ontwikkelen van nieuwe vormen van energieproductie. Het is een systeemtransformatie naar een duurzaam systeem van opwekking, opslag, distributie en toepassing van energie.

Zo zullen industrieën moeten overschakelen op schonere en duurzamere energiebronnen om hun bijdrage te leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot. De distributie van energie zal veranderen. Kunnen we de huidige infrastructuur anders inzetten of zal er een totaal nieuwe infrastructuur komen? Maar ook de consument zal direct de gevolgen van de systeemtransformatie ondervinden. Zo zal op termijn het koken en het verwarmen op aardgas gaan verdwijnen en rijden onze auto’s in de nabije toekomst niet meer op diesel en benzine.

Wereldwijd wordt er geïnvesteerd in de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie. Er ontstaan nieuwe industrieën en bestaande industrieën als de chemie-, agro-(bio-based) en vervoersector, transformeren zich. Overheden spelen hierbij een belangrijke rol door richtinggevend klimaat- en economisch beleid.

Kalender
Kalender
Datum
Omschrijving
Locatie
sep 19, 2019
Groningen, Nederland
okt 3, 2019
Haren, Groningen
okt 3, 2019
Energy Academy ​Europe, Groningen
Meer activiteiten