Onze visie op de energietransitie

Energietransitie is meer dan het ontwikkelen van nieuwe vormen van energieproductie. Onze visie is dat de energietransitie een systeemtransformatie is naar een duurzaam systeem van opwekking, opslag, distributie en toepassing van energie.

Zo zullen industrieën moeten overschakelen op schonere en duurzamere energiebronnen om hun bijdrage te leveren aan de vermindering van CO2-uitstoot. De distributie van energie zal veranderen. Kunnen we de huidige infrastructuur anders inzetten of zal er een totaal nieuwe infrastructuur komen? Maar ook de consument zal direct de gevolgen van de systeemtransformatie ondervinden. Zo zal op termijn het koken en het verwarmen op aardgas gaan verdwijnen en rijden onze auto’s in de nabije toekomst niet meer op diesel en benzine.

Omdat deze ontwikkelingen overal ter wereld gaande zijn, wordt er overal geïnvesteerd in de ontwikkeling en toepassing van duurzame energie. Er ontstaan nieuwe industrieën en bestaande industrieën, zoals de chemie-, agro-(bio-based) en vervoersector, transformeren zich. Overheden spelen hierbij een belangrijke rol door richtinggevend klimaat- en economisch beleid.

 

Kalender
Kalender
Datum
Omschrijving
Locatie
nov 19, 2018
Delft, Nederland
nov 20, 2018
Groningen, The Netherlands
nov 26, 2018
Den Haag, Nederland
Meer activiteiten