Scenario-rapport over impact waterstof-economie voor VNO-NCW’s voorzitter Hans de Boer

Gepubliceerd op in Waterstof

The Dutch Hydrogen Economy in 2050 – July 2019

 

’s-Gravenhage, 2 juli – Vandaag nam Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW, een onderzoeksrapport naar de socio-economische impact van waterstof in het Nederlandse energiesysteem in 2050, in ontvangst. In de Malietoren in Den Haag overhandigden onderzoeker Eise Spijker van JIN Climate and Sustainability, (JIN), directeur Hans Coenen van Gasunie en professor Ad van Wijk (lid begeleidingscommissie) namens New Energy Coalition de onderzoeksresultaten. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Gasunie.

Het onderzoek presenteert drie waterstofscenario’s te weten:

  1. De situatie dat Nederland haar klimaatdoelen behaalt maar geen actievere waterstofstrategie hanteert binnen de energietransitie
  2. De situatie dat Nederland in een groene waterstofeconomie investeert met een hoge mate van zelfvoorziening in zowel consumptie als productie
  3. Het scenario waarin Nederland nadrukkelijk kiest voor een open waterstof-economie waarbij een aanzienlijk deel van de waterstof geïmporteerd wordt.

Executive Summary The Dutch Hydrogen Economy in 2050

 

Hoewel tussen nu en 2050 nog veel onzekerheden liggen in de technologische en sociaal-economische ontwikkelingen die de resultaten kunnen beïnvloeden, tonen de onderzoeksresultaten dat:

  • Waterstof een aanzienlijk grotere rol zal spelen in ons energiesysteem dan nu het geval is.
  • Het energiesysteem van de toekomst, inclusief waterstof, arbeidsintensiever zal zijn en daarmee de werkgelegenheid positief kan beïnvloeden (alleen voor waterstof is berekend dat het aantal banen met 50.000 tot 100.000 banen kan toenemen, variërend per scenario).
  • De kosten van het gehele energiesysteem zullen stijgen, zowel met als zonder waterstofeconomie.

De mate waarin die kosten en het aantal banen zal stijgen, hangt af van de te maken keuzes in alle sectoren: meer of minder elektrificatie, gebruik blijven maken van bestaande (gas)infrastructuur, en de verwachte  beperkingen ten aanzien van financiering en toekomstige beschikbaarheid van adequaat geschoold personeel. Op dat vlak heeft de toepassing van waterstof in het Nederlandse energiesysteem schaal-, economische, sociale en technologische voordelen ten opzichte van andere energie-opties en ten opzichte van andere landen.

Management samenvatting De Nederlandse Waterstofeconomie in 2050

 

Hans Coenen (Gasunie), Eise Spijker (JIN Climate and Sustainability), Hans de Boer (VNO-NCW), Professor Ad van Wijk (namens New Energy Coalition) en Patrick Cnubben (New Energy Coalition)

Talen: