Symposium: Publieksparticipatie in besluitvorming over energietransitie

Gepubliceerd op

New Energy Coalition organiseert in samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen een Symposium over publieksparticipatie in besluitvorming over energietransitie. Dit Symposium vindt plaats op donderdag 9 mei, in het Energy Academy gebouw op de Zernike campus.   

Om klimaatverandering en de bijkomende negatieve gevolgen een halt toe te roepen is een transitie van fossiele brandstoffen naar meer duurzame energiebronnen noodzakelijk. Anderzijds leiden voorgestelde duurzame energieprojecten, zoals windparken, vaak tot publieke weerstand. Dit als gevolg van top-down besluitvorming en lage mate betrekking van het publiek. De Nederlandse Omgevingswet benadrukt het belang en de nood voor het betrekken van het publiek in besluitvorming, maar geeft weinig richting in de wijze waarop dit tot stand kan komen. Dit Symposium is gericht op de vraag hoe het publiek effectief betrokken kan worden in besluitvorming met als doel een betere en meer sociaal geaccepteerde energietransitie.

Experts in omgevingspsychologie, rechten, sociologie en politieke wetenschappen presenteren hun perspectief op publieksparticipatie in besluitvorming. Een recente grootschalige survey in de provincie Groningen zal gepresenteerd worden, waarbij bekend gemaakt wordt hoe mensen betrokken willen worden in besluitvorming over energietransitie.

Sprekers: dr. Goda Perlaviciute, dr. Lorenzo Squintani, dr. Sanne Akkerboom, dr. Christian Zuidema, en prof. dr. Frans Stokman.

Talen: